Priser på begravelse og bisættelse
 

Kontakt bedemanden
Vi svarer altid Tlf. 61 28 03 85

Du kan også skrive til os
Du vil blive kontaktet af bedemanden
hurtigst muligt:
Vi har modtaget beskeden!
Vi kontakter Dem hurtigst muligt.

Begravelses hjælp og tilskud


Begravelseshjælp

Ved dødsfald yder det offentlige begravelseshjælp på op til kr. 11.000 (2018) Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Hvis afdøde var medlem af sygesikringen Danmark gruppe 1 eller gruppe 2, så ydes der begravelseshjælp på kr. 1.400.- (2018)

Begravelsesopsparing

Havde afdøde en begravelsesopsparing, vil bedemanden være behjælpelig med at få udbetalt begravelsesopsparing til pårørende.

Begravelseshjælp fra fagforeninger

Der kan i visse tilfælde være opsparet begravelseshjælp i den fagforening eller igennem afdødes tidligere arbejdsplads(er), som kan udbetales til pårørende.

Bedemanden Willers er behjælpelig med at undersøge, om der er hjælp til begravelses udgifterne via begravelseshjælp eller begravelsesopsparing.

Forsikringer

Er dødsfaldet sket efter en arbejdsulykke, vil der normalt tilfalde en erstatning til de efterladte, som dækker udgifterne ved begravelsen.

Arbejdsmarkedes tillægs pension

ATP udbetales typisk som et engangsbeløb til visse efterladte ved dødsfald. Den efterladte får ikke de beløb, der er indbetalt af afdøde til ATP, men derimod kr. 50.000 før afgift til staten. I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere. Beløbet beregnes af ATP i forbindelse med udbetaling efter dødsfald.

Vi giver gerne gode råd

Hvis du har spørgsmål, så er vi altid klar med råd og vejledning

En bedemand af hjertet

Bedemand Willers drives med hjertet.
Vi tror på at den bedste kontakt skabes,
der hvor kunden er tryg.

Har kunden lyst til at komme til os, er vores samtalestuer rammen for en tryg samtale.

Trustscore

Hvad siger de pårørende

Birthe Nielsen
Først og fremmest vil jeg takke for den smukke afsked. Når man kommer i jeres samtalestue, føler man sig tryg og rolig og man får god tid til at træffe de vigtige valg, og tak for at i giver jer tid til alle spørgsmål