Behandlingstestamente

Med et behandlingstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker til behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked

Ønsker til behandling

Hvis du ikke selv er i stand til at give besked

Med et behandlingstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker til behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked.

Med et behandlingstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker til behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked. Hvis du ikke har registreret dine ønsker i behandlingstestamentet, vil lægerne som udgangspunkt gøre, hvad de kan for at holde dig i live. Hvis du allerede har et livstestamente, kan du vælge at beholde det eller ændre det til et behandlingstestamente.

Du kan bestemme, at du ikke ønsker livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg ved hjertestop, i en eller flere af følgende tre situationer:

  • Hvis du bliver uafvendeligt døende
    Ved uafvendeligt døende forstås, at døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de mulige behandlingstilbud. Et eksempel er patienter, der er i slutfasen af en cancersygdom og ikke viser tegn på bedring eller lindring som følge af behandling.

  • Hvis du ligger hjælpeløs hen pga. sygdom, ulykke mv., og der ikke er tegn på bedring
    Sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så stor skade, at du permanent er ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

  • Hvis de fysiske konsekvenser af din sygdom eller behandling er meget alvorlige og lidelsesfulde
    Livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg ved hjertestop, kan medføre, at du overlever, men samtidig kan de fysiske konsekvenser af din sygdom eller behandling være meget alvorlige og lidelsesfulde.
Læs mere
Når nogen dør

Vores bedemænd

Vores bedemænd er uddannede
som sikrer høj etik og faglighed

idag, imorgen og i fremtiden.

Bæredygtig bisættelse

Bedemand Willers er stolte af at kunne tilbyde
bæredygtige bisættelser og begravelser med miljøvenlige kistekoncepter

Kister lavet af pap og genbrugs spån
samt genbrug af yderkisten

Se mere info