Priser på begravelse og bisættelse
 

Kontakt bedemanden
Vi svarer altid Tlf. 61 28 03 85

Du kan også skrive til os
Du vil blive kontaktet af bedemanden
hurtigst muligt:
Vi har modtaget beskeden!
Vi kontakter Dem hurtigst muligt.

Generelle betingelser


Oplysningspligt vedr. persondata (Persondataloven)

I forbindelse med dødsfald, og behandling af disse, indsamler vi personlige data på afdøde og anmelder, i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt cpr-nr.

Ved oplysning af personlige data i forbindelse med dødsfald, anses det herfor som samtygge fra pårørende til at vi opbevarer persondata.

Disse data behandler vi fortroligt og sikkert i hemhold til Persondatalovens bestemmelser og vi gemmer data i 5 år af hensyn til vores bogholderi og sagsbehandling.

I vores samarbejde med andre myndigheder og leverendører såsom præster, kirkegårde, stenhuggere og blomsterbindere mv, sendes alle data via sikker e-mail, og der oplyses kun relevante oplysninger til disse for at de kan udfører arbejdet forsvarligt..

Den ansvarlige for data og databehandling er selskabets direktør for Bedemand Willers, Hovedgaden 32, 4270 Høng. Den dataansvarlige kan altid kontaktes, hvis pårørende ønsker indsigt i hvilke data der opbevares i virksomheden, eller hvilke data der er videregivet til myndigheder og samarbejdspartnere.

Pårørende kan altid kontakte den dataansvarlige, og få slettes dennes data, også inden de 5 år er gået.

Alle persondata opbevares sikkert og fortroligt på computere i krypteret form, og data opbevares under kontrolleret forhold, og under skærpet adgang for personale, så der sikres at uvedkommende ikke har adgang til data.

Oplysninger ang. persondata opdateres løbende i takt med udviklingen for persondatalovgivningen udvikles, og vil følge de gældende regler på området, der omhandler persondata og databeskyttelse gennerelt.

En bedemand af hjertet

Bedemand Willers drives med hjertet.
Vi tror på at den bedste kontakt skabes,
der hvor kunden er tryg.

Har kunden lyst til at komme til os, er vores samtalestuer rammen for en tryg samtale.

Anmeldelser

Hvad siger de pårørende

Heino Madsen
Hej Ralf. Jeg vil gerne på mig og mine søskendes vegne, sige dig mange tak for det flotte stykke arbejde du har gjort, for at hjælpe os med at give far en værdig afsked.I går, præcis på månedsdagen for hans død, var vi på kirkegården til urnenedsættelse med den flotte grønne urne med fine blomster, og meget passende var stenen også blevet leveret retur fra stenhuggeren, så alt er afsluttet og alt ser fint ud.Vi havde en god oplevelse af, at der var styr på tingene, og det er rigtig rart når man har brug for professionel hjælp.