Hvad skal jeg overveje

Der er mange praktiske ting at forholde sig til i tiden lige efter et dødsfald. Her på siden er et overblik over de overvejelser, som pårørende skal gøre sig efter et dødsfald

Familiens overvejelser

Der er mange praktiske ting at forholde sig til i tiden lige efter et dødsfald. Her på siden er et overblik over de overvejelser, som pårørende skal gøre sig efter et dødsfald.

Overvejelser hos bedemanden

  • Har afdøde nedskrevet sidste ønsker
  • Skal afdøde bisættes/begraves
  • Skal handling foregå fra kirke/kapel
  • Hvor skal urne/kiste nedsættes
  • Gravstedsbrev/skøde, hvis dette haves
  • Hvornår ønskes handlingen
  • Er der pårørende, som ønsker at se afdøde

Når du henvender dig til os, guider vi dig igennem det praktiske, der skal tages stilling til - med stor empati.

Dødsfald hvad nu?

De fleste står overfor dødsfald et par gange i livet.

Derfor har vi har lavet en guide til pårørende som beskriver hvad der sker lige efter et dødsfald.

Hvem skal man kontakte og hvornår.

Er dødsfaldet sket på sygehus, er det afdelingens læge der laver dødsattesten, herefter føres afdøde i sygehusets kapel, hvor pårørende kan se afdøde hvis dette ønskes

Familien kontakter typisk bedemanden lige efter dødsfaldet, og træffer aftale om et møde hvor begravelsen planlægges.

Er dødsfaldet sket hjemme, er det som oftes, afdødes egen læge der kommer ud og laver dødsattest.

Når afdøde skal hentes hjemme, skal familien tage stilling til hvilken kiste afdøde skal ilægges, samt om der skal synges eller siges en bøn, inden bedemanden kører med kisten.

Familien kan have samtale med bedemanden i forbindelse med ilægning. Samtale kan også aftales på et senere tidspunkt.

Er dødsfaldet sket på hospice, kan det afhængig af stedet praksis, være lægen på hospice der laver dødsattest, ellers er det afdødes egen læge.

Når afdøde skal hentes på hospice, skal familien tage stilling til hvilken kiste afdøde skal ilægges, samt om der skal synges eller siges en bøn, inden bedemanden kører med kisten.

Familien kan have samtale med bedemanden i forbindelse med ilægning, samtale kan også aftales på et senere tidspunkt.

Er dødsfaldet sket pludseligt, ved ulykke eller andet, så føres afdøde til et sygehus, hvor der efterfølgende udføres ligsyn.

Familien kontakter typisk bedemanden lige efter dødsfaldet, og træffer aftale om et møde, hvor begravelsen planlægges.

Bedemanden må dog først afhente afdøde efter ligsyn er udført.

idag, imorgen og i fremtiden.

Bæredygtig bisættelse

Bedemand Willers er stolte af at kunne tilbyde
bæredygtige bisættelser og begravelser med miljøvenlige kistekoncepter

Kister lavet af pap og genbrugs spån
samt genbrug af yderkisten

Se mere info

Vores bedemænd

Vores bedemænd er uddannede
som sikrer høj etik og faglighed