Priser på begravelse og bisættelse
 

Kontakt bedemanden
Vi svarer altid Tlf. 61 28 03 85

Du kan også skrive til os
Du vil blive kontaktet af bedemanden
hurtigst muligt:
Vi har modtaget beskeden!
Vi kontakter Dem hurtigst muligt.

Klager


Ønsker du at klage over en bedemand?

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet behandler klager over forbrugerkøb – dvs. klager over køb af tjenesteydelser, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende (bedemand).

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er opdelt i to faser: En mæglerfase og en nævnsbehandling, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mæglerfasen.

Det betyder derfor, at en forbrugerklage altid først vil blive forsøgt at blive løst mellem parterne via Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Bliver køber og sælger ikke enige om en løsning her, kan køberen gå videre til Forbrugerklagenævnet.

Start din klage på Klageportalen (kræver MitID)

Har du spørgsmål, som guiden ikke besvarede, kan du kontakte:

Nævnenes Hus

www.naevneneshus.dk

En bedemand af hjertet

Bedemand Willers drives med hjertet.
Vi tror på at den bedste kontakt skabes,
der hvor kunden er tryg.

Har kunden lyst til at komme til os, er vores samtalestuer rammen for en tryg samtale.

Anmeldelser

Hvad siger de pårørende

Lars Hansen
I gør det hele meget nemmere at være i, tusind tak for smukke blomster.