Kontakt bedemanden

Du vil blive kontaktet af bedemanden
hurtigst muligt:
Vi har modtaget beskeden!
Vi kontakter Dem hurtigst muligt.

Reservation af Gravsted

Bedemand Willers er behjælpelig med at reservere gravstedet
Måske har afdøde afgivet ønske om hvilken kirkegård og hvor på kirkegården,
vedkommende ønskede at blive begravet.

Vi henvender os til kirkegårdskontoret og træffer aftale om gravsted.

Der findes mange muligheder for gravsteder.

  • • Urnegravsted
  • • Kistegravsted
  • • Fællesgrav
  • • Ukendt fællesgrav
  • • Kendt fællesgrav

Det er kirkegården der vedligeholder gravstedet.

Alle gravsteder er underlagt gravfreden.
Fredningstiden er mindst 20 år for et kistegravsted og mindst 10 år for et urnegravsted.
Fredningstiden kan variere på de enkelte kirkegårde, da jordbundsforholdene er afgørende for
hvor lang tid nedbrydningsprocessen tager.

En bedemand af hjertet

Bedemand Willers drives med hjertet.
Vi tror på at den bedste kontakt skabes,
der hvor kunden er tryg.

Har kunden lyst til at komme til os, er vores samtalestuer rammen for en tryg samtale.

Anmeldelser

Hvad siger de pårørende

Carsten Jespersen
Tak-”Jeg henvender mig igen om ca 34 år når jeg selv får brug for jer igen!”,God service bør man altid huske på !!