Skifteretten

Det er skifteretten i den retskreds, hvor den afdøde boede, der skal sikre, at dødsboet bliver gjort op eller skiftet.

Sådan behandles dødsbo

Behandling af boet
Som pårørende skal du kort tid efter et dødsfald forholde dig til behandlingen af boet og fordelingen af arven.

Beslutning om skifteformen

Efter dødsfaldet vil skifteretten skrive til dig, hvis du er noteret som kontaktperson.

I brevet, som du modtager som digital post, vil skifteretten bede dig om at ringe til dem på et fastlagt tidspunkt. Skifteretten vil orientere dig om de forskellige måder, dødsboet kan håndteres på – det man kalder skifteform.

Skifteformer
  • Boudlæg
  • Ægtefælleudlæg/suppleringsarv
  • Uskiftet bo
  • Privat skifte
  • Offentligt skifte med bobestyrer

Det er skifteretten i den retskreds, hvor den afdøde boede, der skal sikre, at dødsboet bliver gjort op eller skiftet.

I vil formentlig lave en aftale over telefonen om, hvordan dødsboet skal håndteres. Et fysisk møde vil normalt kun komme på tale i særlige tilfælde, fx hvis kontaktpersonen beder om det.

Skifteretten beslutter ud fra de konkrete forhold omkring dødsboet – og efter dialog med arvingerne om deres ønsker – hvordan boet skal behandles.

Skifteretten har en række blanketter og vejledninger til de forskellige typer af dødsboer.

Er du i tvivl om hvilken skifteform du skal benytte, så få juridisk hjælp
Skifteretten

Vores bedemænd

Vores bedemænd er uddannede
som sikrer høj etik og faglighed

idag, imorgen og i fremtiden.

Bæredygtig bisættelse

Bedemand Willers er stolte af at kunne tilbyde
bæredygtige bisættelser og begravelser med miljøvenlige kistekoncepter

Kister lavet af pap og genbrugs spån
samt genbrug af yderkisten

Se mere info